Portfolio > clothing

White pleated cotton skirt
White pleated cotton skirt
Recycled fabric
2010